AAA

ASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMARC nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR

Tổng tài sản của AMARC cho Q4 23 là648.67 M THB, ít hơn 2.11% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 8.76% trong Q4 23 tới 134.34 M THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY