AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

APSET
AP
AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AP là 36.492B THB. EPS TTM của công ty là 1.82 THB, tỷ suất cổ tức là 4.31% và P/E là 6.38. Ngày thu nhập tiếp theo của AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED là 21 Tháng 2, ước tính là 0.36 THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu