BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB COBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB COBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

Doanh thu của BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO trong năm ngoái lên tới 11.73 B THB, phần lớn trong số đó — 7.87 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, General Patient, năm trước mang lại 12.52 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO 11.73 B THB, và năm trước đó — 18.83 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia