BERYL 8 PLUS PCLBERYL 8 PLUS PCLBERYL 8 PLUS PCL

BERYL 8 PLUS PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BE8 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BERYL 8 PLUS PCL

Doanh thu của BERYL 8 PLUS PCL trong năm ngoái lên tới 2.41 B THB, phần lớn trong số đó — 1.31 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Technology Support Service, năm trước mang lại 404.18 M THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BERYL 8 PLUS PCL 2.41 B THB, và năm trước đó — 804.72 M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia