BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
BEAUTY SET

BEAUTY
BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BEAUTY là 4.461B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền