CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

CHG.R SET
CHG.R
CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CHG.R báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CHG.R là 41.58B. EPS TTM của công ty là 0.12, lợi tức cổ tức là 1.59%, và P/E là 29.86.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền