CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CMO nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

Tổng tài sản của CMO trong Q4 23 là 1.12 B THB, tăng 12.73% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 14.71% trong Q4 23 tới 766.54 M THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY