DELTA ELECTRONICS (THAILAND)

DELTA SET
DELTA
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DELTA

Tóm tắt tài chính của DELTA ELECTRONICS (THAILAND) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DELTA là 451.552B THB. EPS TTM của công ty là 4.96 THB, tỷ suất cổ tức là 0.91% và P/E là 73.01.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền