GLORY FOREVER PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GLORY nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GLORY FOREVER PCL

Tổng tài sản của GLORY trong Q4 23 là 294.91 M THB, tăng 2.30% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 49.98% trong Q4 23 tới 26.71 M THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY