KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
KUMWEL SET

KUMWEL
KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KUMWEL là 1.522B. EPS TTM của công ty là 0.11, lợi tức cổ tức là 2.54%, và P/E là 31.14.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền