PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

PRIME SET
PRIME
PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PRIME báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PRIME là 8.211B. EPS TTM của công ty là 0.07, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 27.74.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền