PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PROEN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PROEN là 1.643B THB. EPS TTM của công ty là 0.21 THB, tỷ suất cổ tức là 2.31% và P/E là 28.03.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬