SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
SIAM SET

SIAM
SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SIAM financial statements

Tóm tắt tài chính của SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SIAM là 1.168B. EPS TTM của công ty là 0.20, lợi tức cổ tức là 2.54%, và P/E là 9.90.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền