SINGER THAILAND PUBLIC COSINGER THAILAND PUBLIC COSINGER THAILAND PUBLIC CO

SINGER THAILAND PUBLIC CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

11.100.00 0.00%
Các chuyên gia 1 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho SINGER có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho SINGER trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của SINGER11.10 THB với giá ước tính tối đa là 11.10 THB và giá ước tính tối thiểu là 11.10 THB. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem SINGER THAILAND PUBLIC CO biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức SINGERtin tức thị trường chứng khoán.