THAIRE LIFE ASSURANCE PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

THREL nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính THAIRE LIFE ASSURANCE PLC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của THREL trong quý trước là947.50 M THB, và cao hơn 6.09% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 14.24 M THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY