VIBHAVADI MEDICAL CENTRE COVIBHAVADI MEDICAL CENTRE COVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO

VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VIBHA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO

Tổng tài sản của VIBHA cho Q1 24 là27.21 B THB, ít hơn 2.17% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.88% trong Q1 24 tới 11.49 B THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY