SILVERLAKE AXIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5CP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SILVERLAKE AXIS

Doanh thu của SILVERLAKE AXIS trong năm ngoái lên tới 221.66 M SGD, phần lớn trong số đó — 155.83 M SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Maintenance and Enhancement Services, năm trước mang lại 160.42 M SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SILVERLAKE AXIS 80.43 M SGD, và năm trước đó — 78.42 M SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia