UOAUOAUOA

UOA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EH5 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của UOA

Tổng tài sản của EH5 trong H2 23 là 2.69 B SGD, tăng 0.87% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 10.94% trong H2 23 tới 434.67 M SGD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SGD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY