GGG

GP INDUSTRIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

G20 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GP INDUSTRIES

Tổng tài sản của G20 cho H1 23 là1.32 B SGD, ít hơn 3.83% so với kỳ trước H2 22. Và tổng nợ phải trả giảm 4.40% trong H1 23 tới 807.05 M SGD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SGD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY