LLL

ENVIRO-HUB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

L23 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ENVIRO-HUB

Doanh thu của ENVIRO-HUB trong năm ngoái lên tới 40.29 M SGD, phần lớn trong số đó — 34.49 M SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Trading, Recycling and Refining of E-waste/Metals, năm trước mang lại 33.91 M SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hong Kong and China — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ENVIRO-HUB 17.73 M SGD, và năm trước đó — 20.04 M SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia