SHENG SIONGSHENG SIONGSHENG SIONG

SHENG SIONG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OV8 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SHENG SIONG

Tổng tài sản của OV8 trong Q4 23 là 830.19 M SGD, tăng 9.78% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 13.77% trong Q4 23 tới 333.21 M SGD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SGD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY