PROPNEXPROPNEXPROPNEX

PROPNEX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

0.990.00 0.00%
Các chuyên gia 5 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho OYY có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 5 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho OYY trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của OYY0.99 SGD với giá ước tính tối đa là 1.04 SGD và giá ước tính tối thiểu là 0.94 SGD. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem PROPNEX biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức OYYtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 5 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu OYY trong 3 tháng qua. Sau khi cân nhắc tất cả quan điểm, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.