HONG LEONG FIN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S41 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HONG LEONG FIN

Tổng tài sản của S41 trong H1 23 là 14.53B SGD, tăng 1.78% so với kỳ trướcH2 22. Và tổng nợ phải trả tăng 2.18% trong H1 23 tới 12.5B SGD.

‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SGD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu