ST ENGINEERINGST ENGINEERINGST ENGINEERING

ST ENGINEERING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S63 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ST ENGINEERING trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 5.24 B SGD mặc dù con số ước tính là 5.04 B SGD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của S63 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên