ST ENGINEERING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S63 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ST ENGINEERING

Doanh thu của ST ENGINEERING trong năm ngoái lên tới 9.04 B SGD, phần lớn trong số đó — 4.27 B SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Defence & Public Security, năm trước mang lại 4.04 B SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Á — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ST ENGINEERING 5.22 B SGD, và năm trước đó — 4.84 B SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia