UOLUOLUOL

UOL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

U14 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UOL

Doanh thu của UOL trong năm ngoái lên tới 2.68 B SGD, phần lớn trong số đó — 1.21 B SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Property Development, năm trước mang lại 1.98 B SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UOL 2.27 B SGD, và năm trước đó — 2.51 B SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia