GIVAUDAN NGIVAUDAN NGIVAUDAN N

GIVAUDAN N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GIVN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GIVAUDAN N

Doanh thu của GIVAUDAN N trong năm ngoái lên tới 6.92 B CHF, phần lớn trong số đó — 3.60 B CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Taste & Wellbeing, năm trước mang lại 3.86 B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GIVAUDAN N 2.01 B CHF, và năm trước đó — 1.94 B CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia