LINDT PSLINDT PSLINDT PS

LINDT PS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LISP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LINDT PS

Doanh thu của LINDT PS trong năm ngoái lên tới 5.20 B CHF, phần lớn trong số đó — 5.20 B CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Premium Chocolate, năm trước mang lại 4.97 B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LINDT PS 1.81 B CHF, và năm trước đó — 1.73 B CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia