NIKE

NKE.USD SIX
NKE.USD
NIKE SIX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NKE.USD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NIKE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NKE.USD là 178.622B USD. EPS TTM của công ty là 3.83 USD, tỷ suất cổ tức là 1.07% và P/E là 21.93. Ngày thu nhập tiếp theo của NIKE là 27 Tháng 9, ước tính là 0.95 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu