STADLER RAIL NSTADLER RAIL NSTADLER RAIL N

STADLER RAIL N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SRAIL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu STADLER RAIL N

Doanh thu của STADLER RAIL N trong năm ngoái lên tới 3.61 B CHF, phần lớn trong số đó — 3.08 B CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Rolling Stock, năm trước mang lại 3.25 B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Germany, Austria, Switzerland — năm ngoái quốc gia này đã mang lại STADLER RAIL N 1.74 B CHF, và năm trước đó — 1.57 B CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia