STRAUMANN N

STMN SIX
STMN
STRAUMANN N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

STMN financial statements

Tóm tắt tài chính của STRAUMANN N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của STMN là 29.706B. EPS TTM của công ty là 22.49, lợi tức cổ tức là 0.31%, và P/E là 86.03. Ngày thu nhập tiếp theo STRAUMANN N là 22 Tháng 2, ước tính là 13.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền