TECAN GROUP AG N
TECN SIX

TECN
TECAN GROUP AG N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TECAN GROUP AG N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TECN là 7.323B. EPS TTM của công ty là 12.54, lợi tức cổ tức là 0.40%, và P/E là 46.22. Ngày thu nhập tiếp theo TECAN GROUP AG N là 15 Tháng 3, ước tính là 5.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền