SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANKSHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANKSHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600000 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 600000 trong quý trước là 82.89 B CNY, và thấp hơn 7.61% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 8.11 B CNY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM