BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD

600258 SSE
600258
BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600258 financial statements

Tóm tắt tài chính của BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 600258 là 21.767B. EPS TTM của công ty là 0.27, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 82.15. Ngày thu nhập tiếp theo BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD là 2 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền