BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD

SSE600258
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600258 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600258 là 25.215B CNY. Ngày thu nhập tiếp theo của BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD là 31 Tháng 3, ước tính là -0.19 CNY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬