ANGEL YEAST CO.,LTD

600298SSE
600298
ANGEL YEAST CO.,LTDSSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600298 nguyên tắc cơ bản

ANGEL YEAST CO.,LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 600298 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.50 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.23%