ANGEL YEAST CO.,LTD

600298 SSE
600298
ANGEL YEAST CO.,LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600298 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ANGEL YEAST CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600298 là 39.103B CNY. EPS TTM của công ty là 1.37 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.11% và P/E là 32.77. Ngày thu nhập tiếp theo của ANGEL YEAST CO.,LTD là 26 Tháng 10, ước tính là 0.27 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu