KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600519 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

Doanh thu của KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD. trong năm ngoái lên tới 127.55B CNY, phần lớn trong số đó — 107.83B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Maotai Wine, năm trước mang lại 93.46B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD. 119.53B CNY, và năm trước đó — 103.44B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia