KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD

600519 SSE
600519
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 600519

Tóm tắt tài chính của KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600519 là 2.474T CNY. EPS TTM của công ty là 39.91 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.01% và P/E là 49.35. Ngày thu nhập tiếp theo của KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD là 30 Tháng 3, ước tính là 11.93 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền