JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

601007 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.

Doanh thu của JINLING HOTEL CORPORATION,LTD. trong năm ngoái lên tới 1.42 B CNY, phần lớn trong số đó — 792.23 M CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Commodity Trade, năm trước mang lại 739.91 M CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JINLING HOTEL CORPORATION,LTD. 1.41 B CNY, và năm trước đó — 1.37 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia