SANY HEAVY ENERGY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688349 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SANY HEAVY ENERGY

Doanh thu của SANY HEAVY ENERGY trong năm ngoái lên tới 12.32 B CNY, phần lớn trong số đó — 10.15 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wind Turbines. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SANY HEAVY ENERGY 12.24 B CNY, và năm trước đó — 10.17 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia