WULIANGYE YIBIN CO

000858 SZSE
000858
WULIANGYE YIBIN CO SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000858 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của WULIANGYE YIBIN CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 000858 là 680.176B CNY. EPS TTM của công ty là 6.41 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.73% và P/E là 27.49. Ngày thu nhập tiếp theo của WULIANGYE YIBIN CO là 26 Tháng 8, ước tính là 1.14 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu