WULIANGYE YIBIN CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

000858 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WULIANGYE YIBIN CO

Doanh thu của WULIANGYE YIBIN CO trong năm ngoái lên tới 73.97 B CNY, phần lớn trong số đó — 67.56 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Alcohol, năm trước mang lại 61.73 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WULIANGYE YIBIN CO 73.97 B CNY, và năm trước đó — 66.21 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia