EAST MONEY INFORMA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300059 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EAST MONEY INFORMA

Doanh thu của EAST MONEY INFORMA trong năm ngoái lên tới 12.49 B CNY, phần lớn trong số đó — 7.86 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Securities, năm trước mang lại 7.69 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EAST MONEY INFORMA 12.34 B CNY, và năm trước đó — 12.93 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia