333

LECRON INDUSTRIAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300343 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính LECRON INDUSTRIAL, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 300343 trong quý trước là 241.34 M CNY, và thấp hơn 2.65% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 6.60 M CNY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY