FIBOCOM WIRELESS I

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300638 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FIBOCOM WIRELESS I

Doanh thu của FIBOCOM WIRELESS I trong năm ngoái lên tới 5.65 B CNY, phần lớn trong số đó — 5.60 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Internet of Things Wireless Communication, năm trước mang lại 4.00 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Overseas — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FIBOCOM WIRELESS I 3.38 B CNY, và năm trước đó — 2.38 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia