FIBOCOM WIRELESS IFIBOCOM WIRELESS IFIBOCOM WIRELESS I

FIBOCOM WIRELESS I

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300638 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính FIBOCOM WIRELESS I.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 300638 là 1.53. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 15.72. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 2.01 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ