333

PONY TESTING INTER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300887 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PONY TESTING INTER

Doanh thu của PONY TESTING INTER trong năm ngoái lên tới 3.76 B CNY, phần lớn trong số đó — 3.24 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Life Science, Health and Environmental Protection, năm trước mang lại 1.72 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PONY TESTING INTER 3.76 B CNY, và năm trước đó — 2.01 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia