333

ZHEJIANG ZOENN DES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300901 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ZHEJIANG ZOENN DES.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 300901 là 3.38. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 50.05. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 434.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ