JIANGSU TONGXINGBA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301339 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JIANGSU TONGXINGBA

Doanh thu của JIANGSU TONGXINGBA trong năm ngoái lên tới 597.13 M CNY, phần lớn trong số đó — 301.86 M CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Smart Transportation Electronic Toll Service. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JIANGSU TONGXINGBA 597.13 M CNY, và năm trước đó — 593.46 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia