222

THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2083 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU

Doanh thu của THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU trong năm ngoái lên tới 6.39 B SAR, phần lớn trong số đó — 2.45 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Water, năm trước mang lại 2.42 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại THE POWER AND WATER UTILITY COMPANY FOR JUBAIL AND YANBU 6.39 B SAR, và năm trước đó — 6.51 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia